Vekten

Libra, eller 'Vekten', er ikke det best definerte stjernebildet på himmelen, men det inneholder et binært stjernesystem. Libra er et stjernebilde som kan observeres på den nordlige halvkulen fra januar frem til juli. Det består av svake stjerner, og dens skarpeste stjerne er Zuben el-Schamali (den 'Nordlige Klo'). Uerfarne stjernekikkere kan finne det vanskelig å gjenkjenne formen til Vekten og ofte kreves det mye fantasi for å se for seg stjernebildets form. Solen dukker opp i stjernebildet fra oktober 31. Frem til november 23., og Libra er godt kjent som et astrologisk stjernetegn.
 
Form og posisjon:Vekten
Libra finner du mellom stjernebildene Jomfruen mot øst og Scorpio til vest. Zuben el-Schamali er stjernebildets enklest synlige stjerne, former hoveddelen forbalansedelen til Vekten. Denne stjernen er en blå dverg som du finner nøyaktig på himmelens åpenbare ekliptikkplan. Et bemerkelsesverdig trekk ved Libra er dens nest skarpeste stjerne, eller Alpha Librae, som faktisk er et binært stjernesystem. Dette fenomenet kan observeres relativt enkelt fra jorda ved bruk av kikkert.
 
Rektascensjon: 14t 21m til 16t 02m
Deklinasjon: -30 til 0°
 
Skarpeste stjerne: Beta Librae (Zuben el-Schemali)
 
Mytologi:
De eldgamle sumerene kjente stjernebildet som Vekten, selv om opprinnelsen for dette navnet er uklar. Noen mistenker at navnet kan relatere til høstjevndøgn, som på den tiden var når solen passerte gjennom stjernebildet og lengden av dag og natt var 'balansert' likt. Det kan også stamme fra formen på balansevekter brukt av skatteinnsamlere på den tiden. Både babylonerene og grekerene refererte til stjernebildet som 'skorpionens klør'. Romerene identifiserte senere Libra som rettferdighetens vektskåler holdt av gudinnen Astraea.
 
Astrologisk betydning: Personer født i dette astrologiske stjernetegnet blir vanligvis betraktet som fordomsfri og intelligent. De arbeider ofte mot et utvalg av prosjekter med entusiasme, men kan virke litt ubalansert. Deres diplomati og velvilje til å hjelpe andre betyr ofte at de er utbredt sett på med hengivenhet. Libra's element er luften.
 
Beste årstid for observasjon: Vår
 
Nærliggende stjernebilder: Jomfruen, Slangebæreren, Skorpionen, Ulven