Stjerneregister

Vi vil register ditt stjernenavn i det Starling Stjerneregisteret. Det Starling Stjerneregisteret er et internasjonalt register for stjernenavn. Det er basert på Hipparcos-katalogen (navngitt etter Hipparcos-satellitten). Hipparcos er en veldig presis, vitenskaplig stjernekatalog hvor alle stjerner er numrert. Disse HIP-numre og stjernenavnet er bragt sammen i det Starling Stjerneregisteret.

Pga. vårt godt etablerte og daglige samarbeid med det Starling Stjerneregisteret kan vi registrere ditt stjernenavn i løpet av 24 timer.

For å se din oppføring i det Starling Stjerneregisteret, vennligst skriv inn ditt stjerneregisternummer her:

- - -
Legg inn

Eksempel på et registernummer: 3H8-8K3-HGF-12B