Generelle Krav og Retningslinjer til firmaet

§1 Generelle Merknader

 1. Via nettstedet Starling, tilbyr selgeren et symbolsk eierskap til en stjerne i form av sertifikater. Følgende generelle Krav og Retningslinjer til firmaet skal gjelde i forretningsforholdet mellom selgeren og kunden.
 2. Fysiske personer som inngår en kontrakt for et formål som kan anses å ligge utenfor hans eller hennes handel eller yrke skal anses å være forbrukere i henhold til firmaets Krav og Retningslinjer. Fysiske eller juridiske personer eller partnerskap som har rettslig handleevne som inngår en kontrakt mens de handler som en del av, eller ut fra, sitt yrke skal anses å være forretningspersoner i henhold til firmaets Krav og Retningslinjer. Både forbrukere og forretningspersoner skal anses å være kunder i henhold til firmaets Krav og Retningslinjer.
 3. Individuelle kontraktbestemte avtaler skal ta prioritet over firmaets generelle Krav og Retningslinjer. Ulike, motstridende eller supplerende generelle Krav og Retningslinjer skal ikke være del av kontrakten, med mindre uttrykkelig avtale er gitt til deres søknad.
 4. Firmaets generelle Krav og Retningslinjer i versjonen gjeldende på tidspunktet for kontraktinngåelse skal gjelde.
 5. Denne teksten skal reguleres av og tolkes i samsvar med tysklands lover. Den skal utføres i både det tyske og det engelske språket. I fall av motstridende informasjon mellom den tyske og den engelske versjonen skal den tyske versjonen være overordnet.

§2 Ytelse

 1. Stjernenavngivningen som utføres av selgeren vil bli registrert i et privatdrevet stjerneregister. Det vil ikke bli en offisiell navngivning; det "symbolske stjernenavnet" gitt via "stjernenavngivningen" vil ikke bli lagt inn i noen som helst vitenskaplige stjernekart eller kataloger. Kunden tilegner seg ikke noen som helst rettigheter i en stjerne eller dens offisielle navn eller betegnelse. Selgeren tilbyr symbolske navn (navnet på stjernen) til bestemte stjerner, som velges av kunden.
 2. De samme stjernene kan bli navngitt ved flere anledninger av selgeren, siden en sammenligning av data med andre selgere av "stjernenavn" er utelukket. Selgeren reserverer seg retten til å navngi stjerner ved flere anledninger. Selgeren gir ikke noen som helst garanti for at en bestemt stjerne ikke er "navngitt" allerede av en annen selger eller at den ikke vil bli "navngitt" i fremtiden. Som en konsekvens av dette må muligheten for at en stjerne kan bli "symbolsk navngitt" ved flere anledninger av flere "Navngi en stjerne"-selgere tas i betraktning.
 3. Ytelsen kunden kjøper via hans eller hennes bestilling skal være utskrevet materiale som består av flere sider og en omsluttende mappe.

§3 Inngåelse av kontrakt

 1. Tilbudene fra selgeren kan endres og er ikke bindende. De bestilte varene kan avvike noe fra varene vist på nettet pga. Tekniske visningsgrunner; spesielt kan det være fargeavvik.
 2. Kundens bestilling skal utføres via det nettbaserte skjemaet. Kundens bestilling skal være et bindende tilbud for å forme en salgskontrakt for den/de bestilte varen(e). Selgeren skal bekrefte mottak av kundens bestilling via e-post så hurtigt som mulig. Bekreftelse av kvitteringen skal ikke utgjøre bindende aksept av ordren. Salgskontrakten dannes ikke av ordrebekreftelsen, men kun ved utsendelse av bekreftelse for sending eller levering av varene
 3. Selgeren har rett til å godta pålegget innen fem virkedager. Dersom selgeren leverer varene innenfor denne perioden, skal dette være det samme som aksept. Selgeren skal ha rett til å avslå å akseptere ordren, for eksempel ved gjennomgang av kundens kredittverdighet.

§4 Reservation av Tittel og Withdrawal

 1. Varene er selgerens eiendom inntil varene i sin helhet er betalt.
 2. Dersom kunden bryter kontrakten, spesielt vedrørende manglende betaling, eller i fall av feil informasjon gitt av kunden vedrørende hans/hennes kredittverdighet, eller om rettslig tvistemålsbehandling eller konkursbehandling er åpnet mot kundens eiendeler, skal selgeren ha rett til å trekke seg fra kontrakten og forlange varene i retur.

§5 Betaling

 1. Den nevnte prisen skal være bindende. Lovpålagte skatter og avgifter er inkludert i prisen.
 2. Forsendelsesutgifter er betalbare i tillegg til produktkostnadene. Slike ekstra kostnader er påpekt under kjøpsprosedyren.

§6 Betalingsmuligheter og Forsendelsesutgifter

 1. Kunden kan betale prisen med kredittkort, bankoverføring, Sofort-betaling eller PayPal. Selgeren reserverer seg retten til å ekskludere individuelle former for betaling.
 2. Betaling av kjøpsprisen forfaller til betaling umiddelbart etter inngåelse av kontrakten. Forsendelse skal utføres kun når fakturabeløpet er fullstendig overført til selgerens bankkonto.
 3. I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du här .

  Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

§7 forsendelse

 1. Vi leverer til EU, Sveits og Norge.

§8 Overføring av risiko

 1. Vareleveringen skal foregå til kjøpers risiko.

§9 Garanti

 1. Leverte varer kan avvike noe fra varene vist på nettet. Vennligst bemerk § 3 no. 1 setning 2 av firmaets generelle Krav og Retningslinjer.
 2. Selgeren påtar seg ikke noen som helst garanti i lovens forstand ovenfor kunden.

§10 Begrensning av ansvar

 1. Selgeren skal ikke være ansvarlig for brudd på forpliktelser pga. Enkel uaktsomhet, forutsatt at slike brudd ikke relaterer til kontraktbestemte forpliktelser vedr. Materiale eller garanterer eller ikke forårsaker skade til liv, kropp eller helse eller ikke etablerer krav under den tyske produktansvarsloven. Kontraktbestemte forpliktelser vedr. Materiale skal være forpliktelser om ytelsen som er nødvendig for å nå målet for kontrakten.
 2. I den utstrekning selgeren er ansvarlig for enkel uaktsomhet skal ansvar begrenses til forutsigbar skade som er typisk for kontrakten.
 3. I den utstrekning som ansvaret til selgeren er unntatt eller begrenset, slik unntagelse eller begrensning skal også gjelde i forholdet til lovlige representanters ansvar, ansatte og selgerens agenter.
 4. Selgeren skal ikke være ansvarlig for funksjonaliteten av datanettverk, servere eller dataytelser til deres datasentre og den konstante tilgjengeligheten av deres nettbutikk.
 5. Selgeren skal kun være ansvarlig for innholdet på nettstedet til deres nettbutikk. Dersom koblinger gir tilgang til andre nettsteder skal selgeren ikke være ansvarlig for tredjepartsinnholdet funnet på de nettstedene. Det påtas ikke ansvar for tredjepartsinnholdet. Dersom selgeren blir varslet om illegalt innhold på eksterne nettsteder skal det blokkeres tilgang til disse sidene uten forsinkelse.

§11 Databeskyttelse

 1. Selgeren skal bruke dataene oppgitt av kunden i samsvar med bestemmelsene i den tyske datavernloven.
 2. Personlige data skal kun brukes for det formål å utføre kontrakten laget mellom selgeren og kunden, slik som for formålet for fakturering. I tillegg, dataene kan likeledes brukes til reklameformål, markedsundersøkelser eller skreddersydde tilbud fra selgeren.

§12 Endringer i firmaets generelle Krav og Retningslinjer

 1. Selgeren reserverer seg retten til å endre firmaets generelle Krav og Retningslinjer når som helst, i henhold til å gi en fornuftig opplysningsperiode på minst to uker. Bemerkningen skal utføres ved publisering av de endrede generelle Krav og Retningslinjer til firmaet sammen med datoen de trer i kraft på nettet på Starling.
 2. Dersom kunden ikke protesterer i løpet av to uker skal de endrede generelle Krav og Retningslinjer til firmaet anses å ha blitt akseptert.

§13 Sluttbestemmelser

 1. Loven til Den Føderale Tyske Republikk skal gjelde, med unntak av De Forente Nasjoners konvensjon om internasjonalt salg av varer. Anvendelsen av obligatoriske bestemmelser i statens lover hvor kunden har hans eller hennes bopel på tiden for inngåelse av kontrakten skal forbli upåvirket av dette lovvalget.
 2. Dersom kunden er en forretningsmann, en juridisk person under offentlig lov eller en spesiell person i offentlig rett, jurisdiksjon over alle tvister med utspring i denne kontrakten skal være kompetent jurisdiksjon på registrert firmaadresse til selgeren, dersom eksklusiv jurisdiksjon ikke er etablert. Uansett skal selgeren ha rett til å saksøke kunden i retten på hans eller hennes bosted eller registrerte firmaadresse. Jurisdiksjon på basis av en eksklusiv grunn for jurisdiksjon skal forbli upåvirket.
 3. Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle Krav og Retningslinjer være eller bli ugyldig eller upraktiske, gyldigheten av kravene og retningslinjene som en helhet skal forbli upåvirket. Den ugyldige eller upraktiske bestemmelsen skal erstattes av en bestemmelse som er så nær som mulig i kommersielle og juridiske termer til det som partene mente via den opprinnelige provision. Dette skal også gjelde for en hvilken som helst utelatelse i kontrakten.